حکم خوردن شکلات یا فرآورده هایی که دارای الکل یا ژلاتین است، چیست؟
بنده در یک کشور غیر اسلامی زندگی‌ می‌کنم. آیا خوردن شکلات یا فرآورده ای که از الکل یا ژلاتین باشد حتی اگر انسان مست نشود، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر می دانید ژلاتین از منبع گیاهی یا منبع حیوانی پاک، مانند گاو ذبح شده به شیوۀ اسلامی، تهیه شده باشد، حلال و پاک است.

2. اگر نمی دانید ولی احتمال می دهید، پاک خواهد بود و اگر احتمال گیاهی بودن آن باشد، حلال نیز خواهد بود.

3. اگر ژلاتین در فرایند تولیدش استحاله شود، یعنی مادۀ اولیه به ماده ای کاملاً متفاوت تبدیل شود، پاک و حلال خواهد بود؛ هرچند ماده اولیۀ آن حیوان حرام گوشت مانند خوک یا بدون ذبح اسلامی مانند گاو باشد.

4. الکل پاک است، ولی خوردن آن حرام است. پس اگر مقدار الکل موجود در یک چیز به قدری کم باشد که از نظر عقلا آن چیز فاقد الکل محسوب شود، حلال خواهد بود و همچنین در صورتی که شک دارید مقدار الکل به حد ناچیز است یا نه، حلال است.

 

کد سایت fa10